Duivenmaden op de eerste cassatie dag

Die eerste cassatie dag in dat immense neo-renaissancistische gebouw had zich voorts onder vervreemdende omstandigheden afgespeeld. Dat is altijd zo met eerste dagen in een nieuwe fase van je leven. Ik zat in een grote, met hardboardschotten afgetimmerde kamer onder Meer…

5 maart, 2023

Een eindzege voor Ukraïne?

De Ukraïners vechten met alle inzet voor hun volkomen autonomie. Het Westen geeft het, voor zover wij weten, veel effectieve materiële steun, maar grondtroepen zal het niet sturen. De Ukraïnse reserves raken dus uitgeput. De Ukraïners vechten tegen een Goliath Meer…

4 maart, 2023

Personele logistiek van het centrum

Ursula von der Leyen heeft dus in haar hoedanigheid van commissievoorzitster besloten dat er een centrum moest komen van forensisch onderzoek, met het oogmerk de resultaten daarvan op te dragen aan een komend tribunaal. Daarvan staat vast dat dat tribunaal Meer…

3 maart, 2023

Het Haagse Putintribunaal

De Europese Commissievoorzitster Ulrika von der Leyen deelt op 2  februari 2023 mee, dat er een speciaal onderzoekscentrum gaat komen om Russische leiders te kunnen berechten voor de inval in de Ukraïne.  Het komt in De Haag, zegt ze. De Meer…

2 maart, 2023

Collegae

In deze tijden – de tachtiger jaren van de vorige eeuw – was er op zondagmiddag op de Vlaamse verrekijk, de Belgische Radio- en Televisiestichting, BRT, steeds een aflevering gaande onder de titel De Collega’s. Het was een wat matte, Meer…

1 maart, 2023

Eerste cassatiedag

Op zondagavond was ik gearriveerd bij dat adres in de Amalia van Solmsstraat. Ik had wat rondgeslenterd door de negentiende-eeuwse buurt. Veel was weggebombardeerd door de Royal Air force in de herfstmaanden 1944, in een poging de V2-afvuurinrichtingen te vernietigen Meer…

28 februari, 2023

Verhuizen

In februari 1986 kwam eindelijk het Koninklijk Besluit binnen van een tripartite benoeming bij de Hoge Raad. Ik werd gerechtsauditeur bij de Raad, waarnemend griffier ten behoeve van die Raad en ook nog rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Den Haag. Ik Meer…

27 februari, 2023

Geen botteriken

Als men mij een doorsnee-profielschets zou vragen van de lieden die bij of in de Raad advocaat-generaal of rechter zijn, zou ik beginnen met het negativum: een opvallend gebrek aan karakterkomieken. Zelfrelativering ontbreekt dientengevolge ook opvallend vaak. In de verschillende Meer…

26 februari, 2023

Zeven jongens op een ouwe schuit

Bij zo’n advocatenkantoor kon je nog het gevoel krijgen van de jongens van “De Kameleon”: twee jongens op een ouwe schuit. Deze Nederlandse jeugdboekenserie was nog populair in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Het gaat over de Friese Meer…

25 februari, 2023

Schervengericht des levens

Alles wat ik in mijn leven plande – waarbij ik waarachtig de realiteit steeds trachtte in de gaten te blijven houden – is onvoorwaardelijk mislukt. Die relatie was er destijds symptomatisch voor. Ik had de opmaat zorgvuldig berekend, het spanningsveld Meer…

24 februari, 2023

Eindpunt Lermoos

Het begon mij wel op te vallen dat mijn vriendin weinig behoefte had zich met mij publiekelijk te vertonen. Een avondje stadsschouwburg zat er wel in, omdat dan ook meestal de lichten gedimd werden. Maar, zo stelde ze vast, in Meer…

23 februari, 2023

Aorige jung

Wij werden op den duur tóch een stel. Het ging niet makkelijk. De schone jonkvrouwe liet lang om zich werven terwijl ik de belegerde veste niet krachtdadig bestormde. Maar de poort week op den duur toch. Ik kwam nu regelmatig Meer…

22 februari, 2023