Kringloop der dingen

In de ochtenden van de zondagen en donderdagen van mei tot en met de tweede week van september openden zich weer als oesters de kraampjes met de langzaam aangroeiende uitstallingen. Twee reien. Een dubbele rei voor de boeken. En de Meer…

14 september, 2023

Het is weer voorbij die mooie markt

Afgelopen zondag de laatste echte marktdag met twee rijen kraampjes. De ouwe antiekhandelaar waar ik altijd als eerste koop in de prille ochtend zuchtte ervan. Want ook hij raakt op leeftijd. Veel ouwe knakkers gestorven, dit jaar. En zo was Meer…

13 september, 2023

G.B.J. Hiltermann-V

Kennan kon een belangwekkende en soepele promotie tegemoetzien nadat Truman het lange telegram helemaal moeizaam uitgespeld had, daarbij grondig voorgelicht door zijn ambtelijke camarilla. Waaronder voornamelijk haviken, die geenszins gesticht waren door de versnelling waarmee de gigantische USA-strijdmacht gedemobiliseerd werd. Meer…

12 september, 2023

G.B.J.Hiltermann-IV

De themata die GBJ steeds aan het begin van die zondagmiddagen tot de zijne rekende waren doorgaans geopolitiek van aard en bipolair van strekking. Het ging om de territoriale machtsstrijd tussen Het Westen en Het Oosten, waarbij het eerste stond Meer…

11 september, 2023

G.B.J. Hiltermann-III

Het aardige van Hiltermanns beschouwingen was vooral dat hij alles zeker wist. Bij ons uiterst katholieke gezin was dat geheel in lijn van wat er kort tevoren door de pastoor in de kerk was gezegd over de doeldienstigheid van ons Meer…

10 september, 2023

G.B.J. Hiltermann-II

De sonore, staccato toonzettende stem van de uit het middenrif sprekende Gustaaf of Guus Hiltermann was zeer geschikt om het gezinshoofd-Strijards vrijwel terstond in sluimering te brengen. De toon was niet alleen gedragen, maar ook leerstellig en vermanend. De verpakking Meer…

9 september, 2023

G.B.J.Hiltermann-I

In het begin van de zestigerjaren van de vorige eeuw kwam het tropische kamer-aquarium geweldig in zwang. Je zag zelfs in het voor rooms-katholieke huisvrouwen uitgegeven weekblad “Beatrijs” een gezellige rangschikking van rotanstoeltjes bij een dergelijk meubel, achter het schouwvenster Meer…

8 september, 2023

Tante Mergel II

De liturgie begon iets weg te krijgen van een overvol Centraal Spoorstation waarbij de omroeper uiterst Belangrijke Berichten door de galmende hall en over de perrons doet uitwaaieren over “vertragingen”, “wijzigingen in de dienstregelingen”, “stremmingen op trajecten” en totale verhinderingen Meer…

7 september, 2023

Tante Mergel, zak met centen I

Natuurlijk moest ik even slikken toen ik deze toch ook wel wat mystieke foto zag. Ik heb als misdienaartje zo vaak het “allerheiligst lof” gediend bij de zusters van Schijndel. Dat waren (en zijn) Franciscanessen, die veel aandacht gaven aan Meer…

6 september, 2023

Damesklets

Thor zag, proefondervindelijk, sedert 1840 heel goed dat ministers zich onder druk van de Koning maar zelden echt naadloos aan het constitutionele bestel hielden. Dat had hij in Pruisen óók ervaren: de hofhoudingscamarilla van de Pruisische Koning had stomweg de Meer…

5 september, 2023

Terugwerkende kracht?

In 1840 werd in de Tweede Kamer geopperd dat de strafrechtelijke aansprakelijkheden samenhangend met aanbestedingen en uitgaven door of vanwege een voorgaand minister zou impliceren dat een zittend minister met terugwerkende kracht strafbaar zou worden voor een gedraging, doen of Meer…

4 september, 2023