Romkes Revisie

Jarenlang stond ik Romke bij voor wat betreft de afhandeling van de aanvragen om herziening of revisie. Romke maakte daar geweldig veel werk van, van de afdoening van dat buitengewoon rechtsmiddel. De wetgever legde de drempel voor de ontvankelijkheid van Meer…

17 maart, 2023

Romke de Waard en Peter Mout

Twee coördinatoren van het wetenschappelijk bureau, sectie strafrecht, maakten op mij onuitwisbare indruk. Ik vermeld ze hier graag met eerbied. Romke de Waard was buitengewoon kleurrijk, ook in letterlijke zin. Hij droeg bijzonder zwaar geruite kostuums met motieven die je Meer…

16 maart, 2023

Van Bennekom en het vertrouwensbeginsel

Maar gezegd moet worden dat Mr Willem van Bennekom het platform, dat het gebouw van de Raad hem bood, in alle aspecten volledig uitnutte. Hij liet geen snaar onberoerd en geen emotie onaangeraakt. Hij voerde het ene uitleveringsbeletsel na het Meer…

15 maart, 2023

Getogaad tumult aan Het Plein

Al vroeg in de ochtend bleek het stampensdruk bij het voorplein van de Hoge Raad aan Het Plein. TV-wagens van Britse cameraploegen, maar ook veel reporters met draagbare camera’s drongen op de trappen samen. De conciërge, de immer chagerijnige mijnheer Meer…

14 maart, 2023

Cassatie van de ontoelaatbaarheid

Het Openbaar Ministerie bij de Raad adviseert de Raad per casus. Dat doet het bij conclusie. Het heeft alleen bij uitzondering andere taken. Zoals in de uitleveringsprocedure. Dan geeft het primair zijn visie over de verdragsbinding die er eventueel is Meer…

12 maart, 2023

De openbare uitleveringszitting bij de Raad

Het departement begon zich intensiever met deze uitlevering te bemoeien naarmate de maatschappelijke druk via de media om Kelly en McFarlane niet uit te leveren toenam. Daarbij gingen dezen uit van de veronderstelde mensonterende bejegening die deze twee IRA-terroristen te Meer…

11 maart, 2023

Positie van de uitleveringsrechter

Het Openbaar Ministerie heeft volgens de Uitleveringswet de taak namens de minister van Justitie de inwilliging van het verzoek tot uitlevering te toetsen aan wet en verdrag. Met het eerste wordt allereerst de uitleveringswet zelf bedoeld. Maar de opgeëiste persoon Meer…

10 maart, 2023

Trias

De uitleveringszaak tegen de IRA-voortvluchtigen Kelly en McFarlane op Nederlands grondgebied wierp zware slagschaduwen vooruit bij de Hoge Raad. Dat kon ik wel merken, nadat ik prerapport had ingeleverd. Beiden hadden zware aanslagen in samenspanning georganiseerd in Engeland, gericht op Meer…

9 maart, 2023

Stella Taverne

Op dergelijke maandagavonden verzamelde men zich vooraan in de zaal van de Stella Taverne. De gevangenisdirecteuren hadden dan instructies gekregen van hun directeur-generaal die heerste over het veld. Het was in deze tachtiger jaren onrustig in de detentie-inrichtingen omdat het Meer…

8 maart, 2023

Haagse stapavonden

Zonder het te weten, opende Cees aldus een traditie van Haagse stapavonden die hij overigens fixeerde op de maandagavonden. Deze keer had hij een uitzondering gemaakt, omdat hij mij op die maandagavond niet had kunnen traceren. Hij placht, woonachtig in Meer…

7 maart, 2023

Gerechtsauditeur-generaal

Ten tweede dage kwam de gerechtsauditeur-generaal naar boven stommelen. Zo duidden, naar ik achteraf begreep, de auditeurs bij de strafsectie, hun coördinator aan. Hij kwam kennelijk uit het Oostelijk deel van ons kleine land. Het daarbij behorende dialect verborg hij Meer…

6 maart, 2023