Alfrink III

Alfrink ging uiteraard als metropoliet van de Nederlandse kerkprovincie naar het Tweede Vaticaans Concilie dat Paus Johannes XXIII had doen bijeenroepen. Deze kerkvergadering zou de universele organisatie van de gelovigen moeten moderniseren, bij de tijd brengen, oecumenisch maken, extraverter. Dat Meer…

30 mei, 2023

Alfrink II

Alfrink was een uitmuntende leerling gebleken op de seminaria. Mocht een doctorshoed halen te Rome. Zijn dissertatie was gewijd aan de niet-christelijke voorstellingen over het voortbestaan in het hiernamaals in het Midden-Oosten. Werd kortstondig kapelaan te Maarssen. De gloednieuwe Roomsch Meer…

29 mei, 2023

Alfrink

Wat een moeite deed die KRO er niet voor om deze Bernhard Alfrink zo sympathiek mogelijk bij vooral het katholieke volksdeel over te doen komen in de periode 1965-1980? Steeds weer praatprogramma’s rondom zijn gevenereerd persoon. Want het katholieke Nederlandse Meer…

28 mei, 2023

De kerk als misdadige organisatie

Deze verhoorsverslagen betreffende ontuchtigheden die religieuzen voltrokken aan de aan hun toezicht, zorg en voogdij toevertrouwde minderjarigen zullen mij mijn levensdagen bij blijven. De wijze waarop de betrokken geestelijke — ook een frater, die geen priester gewijd is, blijft een Meer…

27 mei, 2023

Deetman

Een scharnierpunt in mijn leven was toen ik ambtshalve te maken kreeg met het onderzoek naar de binnenkerkelijke ontucht in de roomse rechtsorganisatie dat opgedragen was aan de commissie-Deetman, de voormalige politicus. Ik had zelf geen deel aan het actieve Meer…

26 mei, 2023

Herinneringen

Herinneringen heb ik natuurlijk wel aan mijn jeugdige gangen. Maar memoires kunnen ze niet zijn. Dan moet je belangrijk zijn. Dat ben ik niet. Ik heb nooit precies een levensplan gehad. Nooit gedacht: dit of dat moet ik bereiken, dat Meer…

25 mei, 2023

Memoires ter gezinsdigerering

Nu lees ik dat Frans, mijn oudste broer, zijn herinneringen in boekvorm heeft uitgebracht. We hebben weinig contact. Het is inderdaad zo dat hij in de derde klas van de HBS al een gedrevenheid had om bij het toneel te Meer…

24 mei, 2023

Ontmaakt u huiswaarts

Zo is mijn Den Haag voor mij. Mijn Den Haag. Voor anderen is Den Haag volkomen anders. Maar Weber, Richard en De Niet deden mij deze zijde van de residentie kennen. We gaan nu huiswaarts, zorgvuldig links lopend aan de Meer…

23 mei, 2023

Belmondo aan de Pooten

Mijn tour d’horizon in mijn Haagse biotoop eindigt waar veel van mijn dagen beginnen: bij Koffietent Belmondo. Het ligt aan de kop van de Lange Pooten, op de kruising met de Fluwelen Burgwal en de Herengracht. Ik ga er in Meer…

22 mei, 2023

Homolandmannen tegen Arkelhomo’s

Aan de overkant van Huis van Arkel ligt het homobastion “De Landman”. De tapperij is sedert eeuwen als de ontmoetingsplaats voor gelijkgeslachtelijk gestemden beroemd. Ongetwijfeld zal het etablissement staan op een kruispunt van onderaardse gangen. Maar, men moet toegeven, op Meer…

21 mei, 2023

Arkeldichters

Er waren nogal veel gemankeerde poëten die Huis van Arkel frequenteerden. Ze kwamen wat schuchter binnen. Maar stortten zich in de alcoholische contemplatie die bij deze lokaliteit nu eenmaal past. Kwamen tot de beslissing dat deze tapperij met onderhorigen zat Meer…

20 mei, 2023

Diverse negotie bij Van Arkel

Natuurlijk waren er uiterst merkwaardige klanten aan de tap bij Huis van Arkel. Op de eerste plaats kwamen er gewichtige diplomaten om te imponeren. Die waren ook uit op gelijkgeslachtelijke sjans, dus dat ging hier in één moeite door. Veel Meer…

19 mei, 2023