OM: gedeconcentreerd agentschap van de Minister

De regeling over de strafbare opruiing werd nog een keer veranderd in de dertiger jaren, omdat de Antirevolutionairen in de Tweede Kamer nogal geblameerd waren door hun overreactie betreffende Troelstra’s poging tot een staatsgreep. Ze hadden meteen een Bijzonder Weerkorps Meer…

26 september, 2023

Troelstra’s staatsgreep

Het systeem dat in 1886 uiteindelijk als strafrechtelijk handhavingsapparaat in werking treedt is eenvoudigweg klassiek-liberaal te noemen: de grondwet garandeert de staatspolitieke grondrechten van vrijheid van gedachtewisseling, meningsuiting, drukpers, ideologische partijvorming en godsdienst of ideologische overtuiging. Daar mag het strafrecht Meer…

25 september, 2023

Misdadige woelingen

Heel Europa zette sedert 1870 het nationale strafrechtsapparaat instrumenteel in om het vaak wat wankele staatsgezag overeind te houden. Daarbij bleef heel vaak niet veel meer over van de grondrechten op vrijheid van vereniging, vergadering, drukpers en meningsuiting en van Meer…

24 september, 2023

Opruiïng

Voorlopig moeten we er maar even vanuit gaan dat het Openbaar Ministerie Van Meijeren wil vervolgen voor opruiïng zoals omschreven in artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht. Het gaat om een persbericht dat het uitgaf. Niet om een uitgebrachte Meer…

23 september, 2023

Gideon van Meijeren vervolgd voor opruiïng

Het Openbaar Ministerie maakt bekend dat het Gideon van Meijeren gaat vervolgens wegens strafbare opruiing tegen de overheid van de Staat der Nederlanden. Het Tweede Kamerlid, behorend tot de Fractie van Forum voor Democratie zou zich aan het misdrijf van Meer…

22 september, 2023

Tegen het klootjesvolk

De chaotiserende optredens van de extinctionisten deden mij sterk denken aan de demonstraties tegen de plaatsing van kruisraketten in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. De USA was destijds van oordeel dat Het Westen tegenover de aanmerkelijke hoeveelheid SS-20 Meer…

21 september, 2023

Bezuidenhoutseweg

Je kunt echt goed merken dat de Tweede Kamer verhuisd is naar het voormalig departementsgebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ligt vlak bij de Utrechtsebaan, waar de extensionisten rebelleren en zich weer overal aan vastplakken in de brandende Meer…

20 september, 2023

Rebellion

Tegen twaalven verandert het centrum van Den Haag weer in een grimmige doch zonovergoten veste waar de staat van beleg is afgekondigd. De burgerlijke uitzonderingstoestand. De extinctionisten verzamelen weer de troepen. Ze zijn uitgerust, kijken prim uit de ogen en Meer…

19 september, 2023

Extinction

Twintigduizend deelnemers ongeveer. Het kunnen er dertigduizend zijn geweest. Want niet alle protesteerders concentreerden zich rondom de Utrechtse Baan of de A12. Rond het middaguur waren deze personen vooral bezig tactieken te bespreken in het Haagsche Bosch waar open grasvlakten Meer…

18 september, 2023

Kentering

Het zijn vervreemdende tijden, overwoog ik deze ochtend, al fietsend door het overheerlijke Haagsche Bosch. De bomen worden om zeven uur nog vol omsluierd door de nachtelijke nevel, terwijl het toch al bijna drieëntwintig graden is onder de dikbebladerde boomkruinen. Meer…

17 september, 2023

Aardverschuiving

Waar iedereen die ergens wat van af weet op de markt erover eens was, dat was dat er een aardverschuiving zou plaatsvinden op de 22e november aanstaande, bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Jazeker: alles gaat anders worden. Gelukkig Meer…

16 september, 2023

Bassie

Vroeg warm was het vandaag daar onder het dichte bladerendak op het Lange Voorhout. En al veel mensen op de been. Om te genieten van de tropische warmte zo in begin september. Je waant je inderdaad in Zuid-Frankrijk op een Meer…

15 september, 2023