Charles Moons

Toch zou het nog heel wat voeten in de aarde hebben voordat het bevrijdende Koninklijke Besluit van mijn benoeming bij de Hoge Raad der Nederlanden op de deurmat lag van mijn Eindhovense bungalowtje in de volkrijke wijk Tongelre waar ik Meer…

9 februari, 2023

Gang naar Canossa

Lang genoeg had ik tegenover Theo Linssen gezeten in de achterkamer aan de Heemraadssingel om te weten dat Theo iets kon wat ik nooit zou kunnen, ook met de beste wil van de wereld niet. Dat was: het volledig inpakken Meer…

8 februari, 2023

Taiwan als vuistpand

De Volksrepubliek China eist nu het eiland Taiwan op als onderdeel van het oorspronkelijke Chinese rijk. Dat is een miskleun, die aanspraak op het Heim ins Reich brengen van het Archipelcomplex omdat dat nimmer tot dat rijk heeft behoord. De Meer…

7 februari, 2023

Geopolitieke standpuntbepaling erga omnes door EU

Onmiskenbaar is het machtige Rijk van Het Midden op dit moment bezig met arglistige handelscommerciële expansie in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Het valt niet makkelijk deze politiek van verholen diepte-investeringen via multinationale holdings en werkmaatschappijen niet te zien als patroon Meer…

6 februari, 2023

Mercantilisme

Het historisch verloop van de handelsoorlogen ingezet met het Britse mercantilisme verraadt genoegzaam dat Handel wel Wandel te weeg brengt, maar vaak in een door de eerste agressor onbeoogde en onbeheersbare zin. Laten we eens kijken hoe de tariferingsoorlog van Meer…

5 februari, 2023

Wandel durchs Handel

Een neoliberaal uitgangspunt dat een tijdlang de interstatelijke betrekkingen heeft beheerst nadat het Oostblok in elkaar was gezegen is, dat de wereldvrede bepaald geborgd of althans begunstigd wordt door intensivering van handelsrelaties. Hoe dichter de wederzijdse handelscommerciële relaties zijn, hoe Meer…

4 februari, 2023

Repositionering van Europa

De zondagmiddag werd bij ons thuis pas echt ingeluid om 13.00u, wanneer “De toestand in de wereld” in AVRO’s Radiojournaal werd uiteengezet via de Algemeene Vereniging van Radio-Omroepen. Deze toestand uitgelegd door Mr G.B.J. Hiltermann die een dreunend sonoor stemgeluid Meer…

3 februari, 2023

Antropomorfe benadering

Deze zienswijze op China en Chinezen is overzichtelijk. Ze gaat er van uit dat China als één mens moet worden benaderd: een antropomorfe benadering die ook daarom zo fijn  is omdat, bij nader inzien, die mens – waarnaar China geformatteerd Meer…

2 februari, 2023

Vernederd China?

Een westerse benadering van het Rijk van het midden met zijn zo massale miljarden bevolking is: China af te beelden als een eeuwenlang vernederde natie. De westerlingen hebben, sedert de aankomst van Marco Polo, steeds deze mogendheid weten te verwijzen Meer…

1 februari, 2023

Wat willen de Chinezen?

Twee dagen achter elkaar hevige windstoten met enorme watermassa’s. En grijs, wielende wolken, grote plassen. Ik ging gisteravond te voet naar De Witte. Fietsen gaat niet omdat de twee grote fietstassen werken als zeilen en enorme windvangen. Dat zou fijn Meer…

31 januari, 2023

Pleins vrees

Nederland had sedert 1839 een uitsproken vrees jegens het buitenland gekregen. Nadat de Belgen in 1830 in opstand waren gekomen tegen het Hollandse gezag had het, conform zijn traditionele legalistische opstelling in interstatelijke betrekkingen, zich onmiddellijk beroepen op de uitdrukkelijke Meer…

30 januari, 2023

Ons zelfbeeld

“It is generally believed that the Kaiser was invited to come to Holland” aldus sir Frederick Leverton Harrris, Parliamentary Undersecretary for the Ministry of Blockade in het kabinet Lloyd George in november 1918 toen in Whitehall het bericht ontplofte dat Meer…

29 januari, 2023