Visie van de wederpartij

Uiteraard was er op 21 december 2022 te Washington geen ruimte om de visie van de Russen op de geweldsescalatie in de Ukraïne te bespreken. De Russen waren agressor. En agressors deugen niet. Wat zij mochten vinden is irrelevant. Dat Meer…

27 januari, 2023

Schuld en boete: eeuwige thema’s

Via de staatslieden kwam op straat te liggen dat de  westelijke geallieerden eisten dat Duitsland als partij bij de vredesregeling de Alleinschuld zou aanvaarden voor het immense conflict dat op 3 augustus 1914 zich over westelijk Europa uitstortte. Toen rukte Meer…

26 januari, 2023

Toxisch prestige

De Eiffeltoren ontving op 5 november 1918 een uiterst merkwaardig ongecodeerd bericht van het Duitse Opperbevel te Spa. Zie mijn blog van 7 november 2021. Daarin werd ronduit gevraagd door deze instantie om een wapenstilstand. En de voorwaarden waaronder deze Meer…

25 januari, 2023

Gebrekkig leervermogen van de mensheid

De geschiedenis zou toch moeten leren dat niets de Parijse Vredesonderhandelingen méér heeft gecompliceerd, vertraagd en van prestige-dimensies heeft voorzien dan voortijdige uitspraken van regeringsleiders over “oorlogsschuld”. Woodrow Wilson presenteerde aanvankelijk zijn veertien leidende uitgangspunten over de restauratie van de Meer…

24 januari, 2023

Versailles revisited?

De oorlogsschuldvraag zal zowel bij de wapenstilstandsonderhandelingen als bij de vredesregelingen dominant Leitmotiev zijn en blijven, dat is na de eerste openlijke bilaterale samenspraak tussen Biden en Zelensky wel duidelijk. Beiden lieten het thema niet onaangeroerd. Zoals dat ook geschiedde Meer…

23 januari, 2023

Rome-conferentie 1998

De USA begon echter haar kont tegen de krib te gooien na 1997. Ze wilde eigenlijk toch dat Permanente Internationale Strafhof op quasi-universele grondslag niet. De rechtsmachtbasis ervan zou per definitie altijd zijn dat de te vervolgen persoon aanwezig zou Meer…

22 januari, 2023

Nieuw Jaar aan de Breit

De jaarwisseling hier in het Benoordenhout was niet rustig. Maar ik heb het wel erger meegemaakt. Vroeger werden op het kruispunt Breitnerlaan/Van Alkemadelaan grote stapels kerstbomen met autobanden verbrand, enkele jaren vóór de COVID-crises. En een keer zijn er auto’s in Meer…

21 januari, 2023

Hof als clearinghouse

De westelijke euforie steeg tussen 1993 en 2001 met de betrekking tot de mogelijkheden die het Permanente Hof zou kùnnen hebben binnen het spanningsveld van de interstatelijke publieke rechtshandhaving. Deze emotie steeg ten top, omdat het oppermachtige Rusland zich kennelijk Meer…

20 januari, 2023

PrepCom en Tokio-jurisprudentie

Röling bleef lang aarzelen over zijn dissenting opinion. Hij besefte wel dat Den Haag er niet van gecharmeerd was als hij een opvatting ten beste zou geven die eigenlijk de koloniale aanwezigheid van Nederland in het Verre Oosten ter discussie Meer…

18 januari, 2023

Moeilijkheden voor Berts loopbaan

Bert was nog een broekie toen het kabinet Drees-Van Schaick definitief besloot dat hij de Nederlandse rechter zou worden in het Internationale Militaire Tribunaal te Tokio, opgericht bij legerorder vanwege de Amerikaanse opperbevelhebber Douglas McArthur. Daarin was aangesloten bij de Meer…

17 januari, 2023

Bert Röling

Röling bleef verrassend hardnekkig in zijn visie dat Japan eigenlijk wel een aannemelijk althans verdedigbaar verhaal had met betrekking tot de aanleiding en de oorzaken van de oorlog in het Verre Oosten. Tokio had vanaf 1919 geijverd voor een brede, Meer…

16 januari, 2023