Brabantse Sinterklaas en zijn Moren

Franciscus Sonnius was een echte Brabo, geboren in Son in 1507. Zijn familiedynastie luisterde naar de naam Van der Velden. Het waren meestal welgzeten eigenerfde boeren, molenaars met eigen windvangrechten, textielnijveraars en kooplieden. Sonnius werd dus met de gouden lepel Meer…

27 november, 2023

Sinterklaas Kapoentje

Gerard Strijards, inmiddels bij de bezoekers van diverse heemkundige beeldbanken, waaronder de  BHIC-bezoeker (de Bossche beeldbank, Brabants Historisch Informatiecentrum), maar ook stichtingarcadischmadestein.nl, striperkerckeakkers.nl en kempenlandshistoria.nl ,  bekend en berucht als verhalenschrijver, geeft in een trilogie gewijd aan de uiterlijke verschijningsvorm Meer…

26 november, 2023

Jurisdictiekring ICC X

Door het vliegtuig – een in Italië geregistreerde Boeing 747 – de VN-kleuren te geven en de dienovereenkomstige emblemata hoopte het gastland Nederland te bereiken dat de twee opgeëisten zo lang als juridisch mogelijk was buiten de Nederlandse territoriale rechtssfeer Meer…

25 november, 2023

Jurisdictiekring ICC IX

Bij Resolutie 1192 werd de Libische regeringsleider Moammer al-Quadhaffi (de westerse spelwijze van deze naam divergeert nogal) verzocht om in het belang van de internationale gerechtigheid twee bij name genoemde agenten van de Libische Geheime Dienst uit te leveren, niet Meer…

24 november, 2023

Jurisdictiekring ICC VIII

Resolutie 1192 had mede ten doel negatieve jurisdictieconflicten tegen te gaan tussen de staten met massale civiele passagiers- en cargovluchten op intercontinentale lijnen waar vele luchtvaartkapingen plachten plaats te vinden door vaak ideologisch bevlogen terroristen sedert 1972. Opvallend was immers Meer…

23 november, 2023

Jurisdictiekring ICC VII

Bij deze Lockerbiezaak speelde meteen een belangrijke rol voor alle betrokken soevereine partijen dat de rechtsmachtclaim die aan een eventuele supranationale berechting ten grondslag zou liggen een beslissende rol zou spelen bij de verdere definities van het begrip “vrijheid van Meer…

22 november, 2023

Jurisdictiekring ICC VI

Vanaf 1993 heeft Nederland zich aangeboden als gastland voor internationale tribunalen en hoven met een diversiteit van jurisdictiekringen. Dat heeft onder meer geleid tot de vestiging van achttien straftribunalen met verschillende rechtsmachtkringen en juridische mandaten erkend door of vanwege de Meer…

21 november, 2023

Jurisdictiekring ICC V

Het is dus een geweldig ingewikkeld jurisdictiesysteem, dat ICC moet hanteren. Eerst moet ICC vaststellen dat er géén toereikende nationale jurisdictiekring is, die beschikbaar, aanwendbaar en effectief zal zijn: willing, available and effective. Als tevoren zonneklaar is dat de nationale Meer…

20 november, 2023

Jurisdictiekring ICC IV

Gegeven het feit dat de grotere mogendheden binnen de Veiligheidsraad het ICC niet erkennen – dus: de Russische Federatie, de Volksrepubliek China en de USA (!) – en nog steeds te kennen hebben gegeven dat voorshands niet te doen, terwijl Meer…

19 november, 2023

Rechtsmachtkring ICC III

Op het eerste gezicht oefent ICC universele strafrechtsmacht uit over delicten direct gericht tegen de publieke mondiale rechtsorde die Hoofdstuk VII van het UN-Charter vooronderstelt. Die orde komt neer op een regelmatige, bestendige en voorspelbare orde tussen de staten onderling Meer…

18 november, 2023

Rechtsmachtkring ICC II

Op dit moment is er opvallend veel belangstelling voor de uitbreiding van de strafrechtmacht van het International Criminal Court (gangbare afkorting: ICC, maar heel handig is deze afkorting niet omdat de International Chambers of Commerce sedert jaar en dag dezelfde Meer…

17 november, 2023