Naderende Prinsjesdag

Er begint zich waarachtig nu van Den Haag een grimmige sfeer meester te maken. De stad bereidt zich politioneel, bestuurlijk en strafvorderlijk als het ware voor op een springtij van heftige demonstraties ter gelegenheid van de aankomende Prinsjesdag. De plechtige Meer…

29 september, 2023

Vervolging van socialistische voormannen

Nadat het Openbaar Ministerie in een cryptisch en summier persbericht had aangekondigd dat het Gideon van Meijeren wilde gaan vervolgen wegens strafbare opruiing  in de zin van artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht barstte een banjir van commentaren en Meer…

28 september, 2023

Misdadige organisatie

Het zal nog wel geruime tijd duren voordat er strafvorderlijk bewijstechnisch voldoende feitelijke grondslag bestaat voor de redelijke verdenking dat Van Meijeren inderdaad heeft opgehitst tot geweldpleging tegen de overheid. Uit te sluiten is dat voor alsnog niet. Heel duidelijk Meer…

27 september, 2023

OM: gedeconcentreerd agentschap van de Minister

De regeling over de strafbare opruiing werd nog een keer veranderd in de dertiger jaren, omdat de Antirevolutionairen in de Tweede Kamer nogal geblameerd waren door hun overreactie betreffende Troelstra’s poging tot een staatsgreep. Ze hadden meteen een Bijzonder Weerkorps Meer…

26 september, 2023

Troelstra’s staatsgreep

Het systeem dat in 1886 uiteindelijk als strafrechtelijk handhavingsapparaat in werking treedt is eenvoudigweg klassiek-liberaal te noemen: de grondwet garandeert de staatspolitieke grondrechten van vrijheid van gedachtewisseling, meningsuiting, drukpers, ideologische partijvorming en godsdienst of ideologische overtuiging. Daar mag het strafrecht Meer…

25 september, 2023

Misdadige woelingen

Heel Europa zette sedert 1870 het nationale strafrechtsapparaat instrumenteel in om het vaak wat wankele staatsgezag overeind te houden. Daarbij bleef heel vaak niet veel meer over van de grondrechten op vrijheid van vereniging, vergadering, drukpers en meningsuiting en van Meer…

24 september, 2023

Opruiïng

Voorlopig moeten we er maar even vanuit gaan dat het Openbaar Ministerie Van Meijeren wil vervolgen voor opruiïng zoals omschreven in artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht. Het gaat om een persbericht dat het uitgaf. Niet om een uitgebrachte Meer…

23 september, 2023

Gideon van Meijeren vervolgd voor opruiïng

Het Openbaar Ministerie maakt bekend dat het Gideon van Meijeren gaat vervolgens wegens strafbare opruiing tegen de overheid van de Staat der Nederlanden. Het Tweede Kamerlid, behorend tot de Fractie van Forum voor Democratie zou zich aan het misdrijf van Meer…

22 september, 2023

Tegen het klootjesvolk

De chaotiserende optredens van de extinctionisten deden mij sterk denken aan de demonstraties tegen de plaatsing van kruisraketten in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. De USA was destijds van oordeel dat Het Westen tegenover de aanmerkelijke hoeveelheid SS-20 Meer…

21 september, 2023

Bezuidenhoutseweg

Je kunt echt goed merken dat de Tweede Kamer verhuisd is naar het voormalig departementsgebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ligt vlak bij de Utrechtsebaan, waar de extensionisten rebelleren en zich weer overal aan vastplakken in de brandende Meer…

20 september, 2023

Rebellion

Tegen twaalven verandert het centrum van Den Haag weer in een grimmige doch zonovergoten veste waar de staat van beleg is afgekondigd. De burgerlijke uitzonderingstoestand. De extinctionisten verzamelen weer de troepen. Ze zijn uitgerust, kijken prim uit de ogen en Meer…

19 september, 2023

Extinction

Twintigduizend deelnemers ongeveer. Het kunnen er dertigduizend zijn geweest. Want niet alle protesteerders concentreerden zich rondom de Utrechtse Baan of de A12. Rond het middaguur waren deze personen vooral bezig tactieken te bespreken in het Haagsche Bosch waar open grasvlakten Meer…

18 september, 2023